Vastavalt lõhkematerjaliseadusele on vanuste järgi lubatud kasutada erineva võimsusega ilutulestikke.

Toodetes sisalduva pürotehnilise aine kogusest ja omadustest ning toote kasutusotstarbest ja ohtlikkusest sõltuvalt jaotatakse pürotehnilised tooted kategooriatesse:

I kategooria pürotehnilisi tooteid võib müüa:
1) vähemalt 12-aastasele: fontäänid (vulkaanid), sisetooted, peamiselt suitsuefektiga tooted;
2) vähemalt 18-aastasele: komplekttooted, tulepöörised (maapöörised, liblikad), torulaengud, paugutid, raketid.

II kategooria pürotehnilist toodet võib müüa vähemalt 18-aastasele isikule.

III kategooria pürotehnilist toodet võib müüa vähemalt 21-aastasele isikule, järgides seaduses toodud täiendavaid nõudeid.

Pööra tähelepanu toote kirjelduses olevale vanusepiirangule!
OÜ Vahtre VK: 50 55 938 | Tööstuse 7, Tõrva